Traditionele Chinese geneeskunde

traditionele-chinese-geneeskunde-01 De oorspronkelijke principes van de traditionele Chinese geneeskunde gaan terug tot de begrippen uit de oude Chinese natuurfilosofie. Deze filosofie is gebaseerd op het begrip ‘energie’ of ‘levenskracht’. Ziekte wordt beschouwd als een verstoring van het energetische evenwicht van de mens. Deze verstoring kan zich op verschillende niveaus in de mens manifesteren. Dit komt tot uiting in meer of minder ernstige klachten. In die gevallen waarin het lichaam niet in staat is het evenwicht zelfstandig te herstellen, kan traditionele Chinese geneeskunde uitkomst bieden.

De Chinese geneeskunde heeft reeds duizenden jaren ontwikkeling achter de rug. Ook nu nog worden bestaande denkbeelden en werkwijzen steeds verder aangevuld en geïntegreerd met nieuwe, meer moderne bevindingen en technieken. Traditionele Chinese geneeskunde omvat hiermee een compleet op de moderne mens afgestemd geneeskundig systeem. Via dit systeem kunnen diagnoses worden gesteld, ziektes worden genezen en klachten worden verminderd of gestabiliseerd.

traditionele-chinese-geneeskunde-02De Chinese zienswijze benadert de mens anders dan de westerse geneeskunde. Ze stelt niet de ‘ziekte’ centraal, maar ‘de zieke mens in zijn omgeving’. In het westen waar de traditionele Chinese geneeskunde en met name de acupunctuur een steeds grotere plaats inneemt, wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein. Traditionele Chinese geneeskunde biedt de mogelijkheid tot een dergelijke totaalbenadering. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen bij de kern worden aangepakt.

De Chinese geneeskunde heeft één van de meest verfijnde diagnostische technieken van de wereld. Door het voelen van de pols, het zien van de tong en een uitgebreide anamnese kan het patroon waarbinnen de ziekte zich manifesteert worden onderscheiden. Als gevolg hiervan kunnen de gevolgen, maar ook de onderliggende oorzaken worden bestreden. Tevens kan de vatbaarheid van een patiënt voor bepaalde ziektebeelden worden vastgesteld zodat er preventief kan worden gehandeld.

Contactgegevens

Mia Jonkman Acupuntuur

Schubertplein 1
6865 EM Doorwerth
026 334 2291

Volg mij op social media

U vindt mij hier