De behandeling

Tijdens het eerste consult worden door middel van een uitgebreide anamnese, polsdiagnose, tongdiagnose en lichamelijk onderzoek alle benodigde gegevens verzameld om een juiste behandelingsstrategie te kunnen bepalen.

Naar aanleiding hiervan zal een behandelingsvoorstel worden gedaan. Hierbij zal ook een indicatie worden gegeven van de behandelingsduur en het verwachte resultaat. Ook worden afspraken gemaakt over de tussentijdse evaluatie. Afhankelijk van de complexiteit van de klacht volgt tijdens het eerste consult, met uw instemming, direct een eerste behandeling.

Anamnese bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek waarin uiteenlopende aspecten van uw gezondheid aan de orde komen. Hiermee willen we duidelijkheid verkrijgen omtrent de oorzaak, de ernst en de samenhang van de klacht(en) zelf. Later volgen er vragen die verband houden met de overige belangrijke functies van het lichaam, zoals de spijsvertering, het slaapgedrag , de algehele energie, etc. Ook de historie van de verschillende klachten en de eventuele medische achtergrond worden onder de loep genomen. Hierna volgen pols- en tongdiagnose en, indien nodig, lichamelijk onderzoek.

Polsdiagnose is het voelen van de pols. Hiermee wordt bepaald door welke aspecten uw algemene conditie wordt gekenmerkt. Met drie vingers kan onder andere de kracht, de snelheid, de diepte en het volume van de polsslag worden gevoeld.

Tongdiagnose is het bekijken van de tong. Hiermee wordt eveneens belangrijke informatie verkregen met betrekking tot uw algehele conditie. Er wordt gelet op de kleur van de tong, de vorm, oneffenheden en het beslag.

Bij onder andere pijnklachten in de gewrichten of spieren volgt lichamelijk onderzoek. De beweeglijkheid en/of pijnpunten worden onderzocht. Deze pijnpunten kunnen lokale punten zijn, maar ook specifieke acupunctuurpunten die een relatie hebben met de betreffende klacht.

Alle vervolgconsulten beginnen eerst weer met een kort vraaggesprek. Elke behandeling wordt aangepast aan de toestand/gesteldheid van dat moment. Er bestaat geen standaard behandeling voor een bepaalde klacht.

Contactgegevens

Mia Jonkman Acupuntuur

Schubertplein 1
6865 EM Doorwerth
026 334 2291

Volg mij op social media

U vindt mij hier